WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Jared Polis - Vị thống đốc ban đồng tính đầu tiên tại Mỹ

Jared Polis - Vị thống đốc ban đồng tính đầu tiên tại Mỹ
- Công khai giới tính từ rất lâu, Jared Polis là thành viên nghị sĩ thuộc cộng đồng LGBT đầu tiên của Hạ viện vào năm 2009. Ông cùng gầy dựng hạnh ...

Follow by Email