Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Jared Polis - Vị thống đốc ban đồng tính đầu tiên tại Mỹ

Jared Polis - Vị thống đốc ban đồng tính đầu tiên tại Mỹ
- Công khai giới tính từ rất lâu, Jared Polis là thành viên nghị sĩ thuộc cộng đồng LGBT đầu tiên của Hạ viện vào năm 2009. Ông cùng gầy dựng hạnh ...

Follow by Email