Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Hong Kong quyết định không đứng cùng chiến tuyến với cộng đồng LGBT nơi đây

Hong Kong quyết định không đứng cùng chiến tuyến với cộng đồng LGBT nơi đây
- Hong Kong sẽ chính thức tổ chức lấy ý kiến mọi người vào thứ Bảy này để quyết định tương lai của cộng đồng LGBT. Như Chan đã quả quyết: “Cho ...

Follow by Email