WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Frida Kahlo: nữ hoạ sĩ LGBT (Mexico) với loạt tác phẩm trị giá hàng trăm tỉ đồng

Frida Kahlo: nữ hoạ sĩ LGBT (Mexico) với loạt tác phẩm trị giá hàng trăm tỉ đồng
- Hội họa không chỉ là cách thể hiện tài năng thiên bẩm của Frida Kahlo mà còn là nơi phơi bày những góc khuất trong thế giới tâm hồn nổi loạn, ...

Follow by Email