วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Freddie Mercury và tầm ảnh hưởng to lớn của người nổi tiếng lên nạn dịch AIDS

Freddie Mercury và tầm ảnh hưởng to lớn của người nổi tiếng lên nạn dịch AIDS
-  Di sản của Freddie Mercury để lại nhiều hơn là sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với hơn 300 triệu bản thu âm được bán ra trên toàn cầu. Đó chính là anh đã ...