WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Bohemian Rhapsody: làm nên huyền thoại từ những điều chưa hoàn hảo

Bohemian Rhapsody: làm nên huyền thoại từ những điều chưa hoàn hảo
- nhóm nhạc Queen với cánh chim đầu đàn là thủ lĩnh Freddie Mercury – một hiện thân của cộng đồng LGBT từ những thập niên của thế kỷ trước.

Follow by Email