WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Đài Loan trưng cầu dân ý, nói không với hôn nhân đồng giới

Đài Loan trưng cầu dân ý, nói không với hôn nhân đồng giới
- Cô cho rằng đây là "cuộc trưng cầu dân ý ngớ ngẩn", ảnh hưởng đến tiếng tăm của Đài Loan là nơi cởi mở và thân thiện đối với cộng đồng LGBT ...

Follow by Email