WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

45% người chuyển giới nữ bị từ chối việc làm do phân biệt đối xử

45% người chuyển giới nữ bị từ chối việc làm do phân biệt đối xử
- 45% người chuyển giới nữ bị từ chối việc làm do phân biệt đối xử ... Đó là con số được đưa ra tại Hội thảo báo chí “Luật chuyển đổi giới tính vì ... vẫn chưa được tháo gỡ khi luật ra đời nhưng chưa bổ sung những xu hướng tiến bộ.

Follow by Email