Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

45% người chuyển giới nữ bị từ chối việc làm do phân biệt đối xử

45% người chuyển giới nữ bị từ chối việc làm do phân biệt đối xử
- 45% người chuyển giới nữ bị từ chối việc làm do phân biệt đối xử ... Đó là con số được đưa ra tại Hội thảo báo chí “Luật chuyển đổi giới tính vì ... vẫn chưa được tháo gỡ khi luật ra đời nhưng chưa bổ sung những xu hướng tiến bộ.

Follow by Email