Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Trung Quốc tăng mạnh người nhiễm HIV/AIDS

Trung Quốc tăng mạnh người nhiễm HIV/AIDS
- Từ năm 1997, tình dục đồng giới đã được hợp thức hóa, nhưng cộng đồng LGBT vẫn bị kỳ thị nhiều. Do những giá trị bảo thủ của một quốc gia Đông ...

Follow by Email