Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Thụy Sĩ thông qua luật chống kỳ thị LGBT, vi phạm sẽ bị giam 3 năm tù

Thụy Sĩ thông qua luật chống kỳ thị LGBT, vi phạm sẽ bị giam 3 năm tù
- Hội đồng Quốc gia của Thụy Sĩ đã thông qua luật chống kỳ thị dựa trên giới tính, xu hướng tính dục và bản dạng giới, với 118 phiếu thuận và 60 phiếu ...

Follow by Email