WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Thụy Sĩ thông qua luật chống kỳ thị LGBT, vi phạm sẽ bị giam 3 năm tù

Thụy Sĩ thông qua luật chống kỳ thị LGBT, vi phạm sẽ bị giam 3 năm tù
- Theo đó, nếu ai đó bị kết tội kỳ thị hoặc chống lại người LGBT chỉ vì xu hướng tính dục và bản dạng giới của họ thì mức phạt cao nhất là 3 năm tù ...

Follow by Email