Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Rào cản lớn nhất của người LGBT là vượt qua bản ngã chính mình

Rào cản lớn nhất của người LGBT là vượt qua bản ngã chính mình
- Một người LGBT trước khi xác định và đấu tranh cho bản ngã của mình đều trải qua một nỗi sợ - bản thân. Sau tất thảy mọi dằn vặt và đớn đau từ tâm ...

Follow by Email