Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Những ngôi sao Hollywood luôn tự hào khi có người thân thuộc cộng đồng LGBT

Những ngôi sao Hollywood luôn tự hào khi có người thân thuộc cộng đồng LGBT
- Vị huấn luyện viên vui tính của The Voice US, thủ lĩnh nhóm nhạc đình đám Maroon 5 Adam Levine cũng có người thân thuộc về cộng đồng LGBT.

Follow by Email