Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Mỹ 'cấm cửa' bạn đời đồng tính của các nhà ngoại giao

Mỹ 'cấm cửa' bạn đời đồng tính của các nhà ngoại giao
- UN Globe, tổ chức ủng hộ công bằng cho nhóm LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) tại Liên Hợp Quốc, cho rằng chính sách của chính quyền ...

Follow by Email