WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Lý giải tại sao thanh thiếu niên LGBT có nguy cơ tự tử cao báo động

Lý giải tại sao thanh thiếu niên LGBT có nguy cơ tự tử cao báo động
- Theo Reuters, thanh thiếu niên LGBT có nhiều khả năng tự tử hơn so với những người khác cùng độ tuổi, một phân tích mới khẳng định. Dữ liệu gộp ...

Follow by Email