Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Lý giải tại sao thanh thiếu niên LGBT có nguy cơ tự tử cao báo động

Lý giải tại sao thanh thiếu niên LGBT có nguy cơ tự tử cao báo động
- Theo Reuters, thanh thiếu niên LGBT có nhiều khả năng tự tử hơn so với những người khác cùng độ tuổi, một phân tích mới khẳng định. Dữ liệu gộp ...

Follow by Email