WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Lá cờ lục sắc tung bay trong buổi diễu hành Bình đẳng đầu tiên tại Ba Lan

Lá cờ lục sắc tung bay trong buổi diễu hành Bình đẳng đầu tiên tại Ba Lan
- qua, thành phố Lublin của xứ Ba Lan đã tổ chức buổi diễu hành Bình đẳng đầu tiên với sự tham dự của đông đảo người LGBT và người ủng hộ.

Follow by Email