วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Đề nghị sửa sách giáo khoa vì phân biệt giới tính

Đề nghị sửa sách giáo khoa vì phân biệt giới tính
- Cộng đồng LGBT (đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới) Thái Lan kêu gọi giới chức của ngành giáo dục nước này sửa đổi sách giáo khoa, vì cho rằng ...