Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Cứ 10 người LGBT thì có 1 người bị bạo hành gia đình

Cứ 10 người LGBT thì có 1 người bị bạo hành gia đình
- Trong cuộc khảo sát công bố trong tháng 9/2018 cho thấy, số lượng nạn nhân người LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới) bị ...

Follow by Email