WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Cứ 10 người LGBT thì có 1 người bị bạo hành gia đình

Cứ 10 người LGBT thì có 1 người bị bạo hành gia đình
- Trong cuộc khảo sát công bố trong tháng 9/2018 cho thấy, số lượng nạn nhân người LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới) bị ...

Follow by Email