Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Cộng đồng LGBT Thanh Hóa hoạt động thiền nguyện thăm trẻ em khuyết tật

Cộng đồng LGBT Thanh Hóa hoạt động thiền nguyện thăm trẻ em khuyết tật
- Với mục đích mang lại nguồn động viên tinh thần cho các em khuyết tật có quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, cộng đồng LGBT ở Thanh Hóa tổ ...

Follow by Email