Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Cô bé đồng tính bị bố mẹ giam giữ suốt một năm trời

Cô bé đồng tính bị bố mẹ giam giữ suốt một năm trời
- Suri đã liên lạc với tổ chức thông qua cuộc trò chuyện ẩn danh Speakly, một kênh dành riêng cho các trẻ vị thành niên LGBT phối hợp với Bộ Giáo ...

Follow by Email