Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Cặp đồng tính phải làm đám cưới giấu giếm vì sợ bị kì thị

Cặp đồng tính phải làm đám cưới giấu giếm vì sợ bị kì thị
- Không chỉ vậy, tại nơi cặp đôi sinh sống, những người trong cộng đồng LGBT vẫn còn gặp nhiều kì thị. Điều này đã trở thành rào cản đối với cặp đôi ...

Follow by Email