Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Brazil - đất nước có tỉ lệ người thuộc LGBT bị sát hại nhiều nhất thế giới

Brazil - đất nước có tỉ lệ người thuộc LGBT bị sát hại nhiều nhất thế giới
- Theo số liệu thống kê của Grupo Gay da Bahia (tổ chức LGBT lâu đời nhất của Brazil), số lượng thành viên cộng đồng LGBT bị giết vào năm 2017 là ...

Follow by Email