Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Bị đuổi việc vì đồng tính, thầy giáo Trung Quốc kiện trường

Bị đuổi việc vì đồng tính, thầy giáo Trung Quốc kiện trường
- Thầy giáo bị sa thải, người muốn giấu danh tính, mất việc sau khi đăng một số bình luận trên mạng xã hội về sự kiện LGBT mà anh tham dự.

Follow by Email