WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Bị đuổi việc vì đồng tính, thầy giáo Trung Quốc kiện trường

Bị đuổi việc vì đồng tính, thầy giáo Trung Quốc kiện trường
- Thầy giáo bị sa thải, người muốn giấu danh tính, mất việc sau khi đăng một số bình luận trên mạng xã hội về sự kiện LGBT mà anh tham dự.

Follow by Email