WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

6 quốc gia cho phép người chuyển giới tự do lựa chọn giới tính

6 quốc gia cho phép người chuyển giới tự do lựa chọn giới tính
- Đó là một trải nghiệm khó chịu, căng thẳng và tốn thời gian”, Jake Graf – một người chuyển giới nam và một nhà vận động quyền LGBT cho biết.

Follow by Email