Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Tổng thống Miguel Diaz Canel - người lãnh đạo đầu tiên của đất nước Cuba lên tiếng ủng hộ hôn ...

Tổng thống Miguel Diaz Canel - người lãnh đạo đầu tiên của đất nước Cuba lên tiếng ủng hộ hôn ...
- Cộng đồng LGBT ở Cuba vừa có thêm cho mình một người đồng minh đắc lực. Liệu có hi vọng nào cho đất nước được mệnh danh là “quốc gia kì thị ...

Follow by Email