Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Sự thật về bộ ảnh 'đam mỹ' khiến dân mạng tiếc nuối

Sự thật về bộ ảnh 'đam mỹ' khiến dân mạng tiếc nuối
- Ngay sau khi bộ ảnh vừa được công bố đã thu hút sự chú ý và lượt chia sẻ từ dân mạng, đặc biệt là cộng đồng LGBT. Đa phần đều bày tỏ sự ngưỡng ...

Follow by Email