Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Siêu mẫu Cara Delevinge 'Nếu mọi người gọi tôi là đồng tính. Đó là điều tuyệt vời'

Siêu mẫu Cara Delevinge 'Nếu mọi người gọi tôi là đồng tính. Đó là điều tuyệt vời'
- Cara Delevingne - siêu mẫu hàng đầu thế giới, người đã công khai khuynh hướng tính dục của mình và luôn quyết liệt ủng hộ cộng đồng LGBT.