Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Nhiều ngôi sao nổi tiếng chúc mừng Ấn Độ bỏ lệnh cấm đồng tính luyến ái

Nhiều ngôi sao nổi tiếng chúc mừng Ấn Độ bỏ lệnh cấm đồng tính luyến ái
- Hàng ngàn người LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) tại Ấn Độ đã đổ xuống đường phố New Delhi để ăn mừng sự kiện mang tính lịch sử này.

Follow by Email