WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

Nhiều ngôi sao nổi tiếng chúc mừng Ấn Độ bỏ lệnh cấm đồng tính luyến ái

Nhiều ngôi sao nổi tiếng chúc mừng Ấn Độ bỏ lệnh cấm đồng tính luyến ái
- Hàng ngàn người LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) tại Ấn Độ đã đổ xuống đường phố New Delhi để ăn mừng sự kiện mang tính lịch sử này.

Follow by Email