WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

Người đồng tính kết hôn với người khác giới vì chữ HIẾU, bao biện hay đáng thương?'

Người đồng tính kết hôn với người khác giới vì chữ HIẾU, bao biện hay đáng thương?'
- Khi yêu nhau, cặp đôi nào cũng mong muốn tiến đến hôn nhân, về chung một mái nhà. Đối với cộng đồng LGBT, ước muốn kết hôn còn mãnh liệt ...

Follow by Email