Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Nếu có quên tôi, tôi cũng chẳng đau lòng'

Nếu có quên tôi, tôi cũng chẳng đau lòng'
- Đối với cộng đồng LGBT, mối nhân duyên lâu bền giữa Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức vẫn là câu chuyện tình đẹp nhất trong giới dù nó ...

Follow by Email