Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

MV mới của 'Nữ hoàng nhạc dance' Thu Minh dành tặng cho cộng đồng LGBT

MV mới của 'Nữ hoàng nhạc dance' Thu Minh dành tặng cho cộng đồng LGBT
- Và điều đặc biệt hơn hết, MV cho ca khúc này là một món quà của nữ nghệ sĩ dành tặng cho cộng đồng LGBT khi kể về chuyện tình đầy bi thương ...

Follow by Email