Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

LGBT tại TP HCM lựa chọn người đẹp dựa vào tiêu chí hiểu biết về kiến thức phòng chóng HIV/AIDS

LGBT tại TP HCM lựa chọn người đẹp dựa vào tiêu chí hiểu biết về kiến thức phòng chóng HIV/AIDS
- Cuộc thi Người đẹp Hoàn vũ do nhóm G3VN tổ chức định kì hàng tháng dành cho cộng đồng LGBT đang sinh sống tại TP HCM.

Follow by Email