WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

Kỳ thị người nhiễm HIV có thể bị phạt 20 triệu đồng

Kỳ thị người nhiễm HIV có thể bị phạt 20 triệu đồng
- Kỳ thị người nhiễm HIV có thể bị phạt 20 triệu đồng ... hoặc người đến xin học; từ chối mai táng, hỏa táng người chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS.

Follow by Email