Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Kỳ thị người nhiễm HIV có thể bị phạt 20 triệu đồng

Kỳ thị người nhiễm HIV có thể bị phạt 20 triệu đồng
- Kỳ thị người nhiễm HIV có thể bị phạt 20 triệu đồng ... hoặc người đến xin học; từ chối mai táng, hỏa táng người chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS.

Follow by Email