WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

Khi sức mạnh của âm nhạc dùng để đấu tranh cho quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT

Khi sức mạnh của âm nhạc dùng để đấu tranh cho quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT
- Rất nhiều ngôi sao trên thế giới đã thể hiện quan điểm ủng hộ cộng đồng LGBT của mình qua những ấn phẩm âm nhạc. Hàng loạt ca khúc đề cập ...

Follow by Email