Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Điều trị bệnh lao những trường hợp đặc biệt

Điều trị bệnh lao những trường hợp đặc biệt
- Vì vậy điều trị lao cho người bệnh HIV/AIDS (nói chung không khác biệt so với người bệnh không nhiễm HIV/AIDS. Khi điều trị cần lưu ý một số điểm ...

Follow by Email