WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

Hơn một nửa số nam thanh thiếu niên LGBT từng muốn tự tử

Hơn một nửa số nam thanh thiếu niên LGBT từng muốn tự tử
- Đó là kết quả từ khảo sát của các nhà nghiên cứu được công bố mới đây tại Học viện Nhi khoa tại Mỹ khi nghiên cứu về nhóm thanh thiếu niên LGBT ...

Follow by Email