Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Giúp nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng

Giúp nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng
- Quảng Bình; mô hình "Kết hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán với phòng, chống mại dâm, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS" tại TP Hải Phòng; mô hình ...

Follow by Email