Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Cộng đồng LGBT tại TP.HCM nhận được sự ủng hộ từ việc làm thiện nguyện

Cộng đồng LGBT tại TP.HCM nhận được sự ủng hộ từ việc làm thiện nguyện
- Hưởng ứng mùa lễ Vu Lan, cộng đồng LGBT tại TP.HCM đã cùng nhau tổ chức buổi văn nghệ thiện nguyện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.