WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

Cộng đồng LGBT tại TP.HCM nhận được sự ủng hộ từ việc làm thiện nguyện

Cộng đồng LGBT tại TP.HCM nhận được sự ủng hộ từ việc làm thiện nguyện
- Hưởng ứng mùa lễ Vu Lan, cộng đồng LGBT tại TP.HCM đã cùng nhau tổ chức buổi văn nghệ thiện nguyện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Follow by Email