Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Cộng đồng LGBT tại Malaysia nơm nớp lo sợ sau vụ phạt đánh công khai

Cộng đồng LGBT tại Malaysia nơm nớp lo sợ sau vụ phạt đánh công khai
- hơn nữa trong việc thu hẹp chênh lệch thu nhập giới tính, tình trạng kỳ thị dựa trên sắc tộc, niềm tin, giới tính, khuyết tật hay xu hướng tình dục".

Follow by Email