WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

Cộng đồng LGBT phẫn nộ với ý kiến kì thị nghệ sĩ hát lô tô

Cộng đồng LGBT phẫn nộ với ý kiến kì thị nghệ sĩ hát lô tô
- Đoạn clip phỏng vấn ngắn trong tập 10 ''Just Love'' đã khiến cho cộng đồng LGBT vô cùng bức xúc với ý kiến của một nữ sinh trẻ khi nói về nghệ sĩ ...

Follow by Email