Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Chương trình về người đồng tính và chuyển giới thắng lớn tại Emmy 2018

Chương trình về người đồng tính và chuyển giới thắng lớn tại Emmy 2018
- Tuy nhiên, đây chỉ là cái nền để nhà sản xuất Ryan Murphy truyền đi thông điệp về nạn phân biệt đối xử nhắm tới người LGBT (đồng tính, song tính ...

Follow by Email