WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

Chương trình về người đồng tính và chuyển giới thắng lớn tại Emmy 2018

Chương trình về người đồng tính và chuyển giới thắng lớn tại Emmy 2018
- Tuy nhiên, đây chỉ là cái nền để nhà sản xuất Ryan Murphy truyền đi thông điệp về nạn phân biệt đối xử nhắm tới người LGBT (đồng tính, song tính ...

Follow by Email