Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Anh: Sốc với tỉ lệ người LGBT tự tử vì bị bạo hành gia đình

Anh: Sốc với tỉ lệ người LGBT tự tử vì bị bạo hành gia đình
- Người LGBT dễ bị bạo hành thể chất lẫn tình dục bởi người yêu hoặc thành viên trong gia đình. Một số bị tổn thương tinh thần nặng nề và đã tự tử.

Follow by Email