Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

75% dân số thế giới hiện sống tại những quốc gia phi hình sự hóa đồng tính

75% dân số thế giới hiện sống tại những quốc gia phi hình sự hóa đồng tính
- Số lượng người LGBT tại Ấn Độ ước tính vào khoảng 78 triệu người, gần bằng với dân số của Đức. Chính vì thế, quyết định của Tòa án Tối cao ...

Follow by Email