Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

6 thói quen ngủ của mẹ bầu dễ khiến con bị ngạt thở, ảnh hưởng não bộ

6 thói quen ngủ của mẹ bầu dễ khiến con bị ngạt thở, ảnh hưởng não bộ
- Nếu mẹ bầu nào đang có những thói quen khi đi ngủ này hãy thay đổi ngay nhé, con dễ bị ngạt thở, não bộ bị ảnh hưởng đó! Sự kiện: Chăm Sóc Bà Bầu. TIN LIÊN QUAN. 3 thói quen xấu của mẹ có thể di truyền tới thai nhi · 5 thói quen xấu khiến trẻ lớn lên ..

Follow by Email