Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

4 bộ phim đồng tính nữ của Hàn Quốc khiến người xem ám ảnh nhất

4 bộ phim đồng tính nữ của Hàn Quốc khiến người xem ám ảnh nhất
- Memento Mori là bộ phim khai thác đề tài về cộng đồng LGBT đầu tiên của Hàn Quốc. Bộ phim được phát hành vào năm 1999. Câu chuyện kể về tình ...

Follow by Email