WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Uống nước vào 3 thời điểm này là bạn đã có thể tự cứu chính mình

Uống nước vào 3 thời điểm này là bạn đã có thể tự cứu chính mình
- Nước có vai trò vô cùng quan trọng. Nước chiếm khoảng 60-70% trọng lượng của cơ thể, nước phân phối ở khắp mọi nơi như máu, cơ bắp, não bộ, phổi và các khớp xương … Con người có thể chịu đựng đói, có thể nhịn ăn trong vài tháng, nhưng nếu thiếu ...

Follow by Email