Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Tiết lộ bất ngờ về độ tuổi người đồng tính 'quan hệ' lần đầu tiên

Tiết lộ bất ngờ về độ tuổi người đồng tính 'quan hệ' lần đầu tiên
- Số liệu thống kê được công bố bởi Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho thấy số lượng người Anh công khai thuộc cộng đồng LGBT đã đạt 2%.

Follow by Email