วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Phản biện xuất sắc khi cộng đồng LGBT bị kỳ thị, Đào Bá Lộc và Hương Giang được khen ngợi hết ...

Phản biện xuất sắc khi cộng đồng LGBT bị kỳ thị, Đào Bá Lộc và Hương Giang được khen ngợi hết ...
- Là những gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng LGBT, ca sĩ Đào Bá Lộc và Hương Giang Idol được xem là nhân vật truyền cảm hứng, góp phần làm ...