Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Nữ giới đi nghĩa vụ quân sự, tại sao không?

Nữ giới đi nghĩa vụ quân sự, tại sao không?
- Có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc Phòng; không bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị, nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Follow by Email