Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Nhóm nghệ sĩ múa LGBT của Campuchia gây ấn tượng với những điệu vũ truyền thống

Nhóm nghệ sĩ múa LGBT của Campuchia gây ấn tượng với những điệu vũ truyền thống
- Lần đầu tiên, một đoàn nghệ thuật LGBT từ Campuchia đã 'mê hoặc' khán giả quốc tế với điệu vũ apsara truyền thống. Bộ môn múa nổi tiếng hơn ...

Follow by Email